projecten

Ontwikkeling en invoering QMS volgens ISO17025/9001 en GMP voor Farmaceutisch (contract-) laboratorium. (certificering laboratorium/groeit clientèle)

Project Management, planning en documentatie van “Cleaning Validatie project biochemische fabriek”. (in compliance houden van Fabriek voor productie na opmerkingen van autoriteiten)

Herstructurering laboratorium ondersteunende afdeling/management), herontwikkeling beloningsschalen en functiekarakteristieken. (reorganisatie van afdeling naar logische eenheden, kostenbesparing door afvloeiing personeel)

Opzetten Quality Agreement Life-cycle management programma. (integreren GDP, GMP, Pharmacovigilance  aspecten in de Business)

Registratie Remediation project, inclusief onderbouwing GAP’s

Herstructureren, harmoniseren en vereenvoudigen quality & document management systeem voor meerdere fabrieken, waaronder ook kleding, cleaning en labeling regime.

 

Shinqa biedt optimalisatie en beheersing van hun kwaliteitssystemen.