Animated Training

SHANT staat voor SHinqa ANimated Training en ontwikkeld trainingen door middel van animaties. Binnen sterk gereguleerde omgevingen zoals GMP/HACCP organisaties zijn training en goede procedures een essentieel onderdeel van het handhaven van de kwaliteit. Het (her)trainen van personeel en het afstemmen van trainingen op de ondersteunende documentatie zijn grote kostenposten voor dit soort organisaties en leiden af van groei in productie en andere kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Shinqa heeft jarenlang ervaring in het opzetten en beschrijven van (kwaliteit)managementprocessen voor laboratoria, de farmaceutische – en levensmiddelenindustrie. Een van de meest kritische aspecten van kwaliteitsmanagementprocessen is de training en de presentatie van de juiste en relevante informatie. Vaak ontbreekt het aan (afdoende) trainingen van medewerker, waarbij de samenhang tussen onderlinge procedures, testen van kennis en beschikking tot materialen onvoldoende is.

SHANT biedt goed doordachte trainingen, waarbij er wordt ingespeeld op alle aspecten van effectieve kennisoverdracht door middel van visuele, audiologe leermethodes in de vorm van animaties, ondersteunend drukwerk en passende procedures. Deze trainingen worden getest op kennisoverdracht door middel van online “examens” met bewijs van slagen.

Goede training zorgt voor kosten besparing; minder fouten (deviaties), minder tijd voor her-trainingen en minder vragen van de autoriteiten/inspecteurs.

Wat doen wij concreet:

  • Het co-schrijven van de procedures en snelstartinstructies
  • Het trainen van medewerkers d.m.v. (custom-made) animatiefilmpjes
  • Het online testen en certificeren van medewerkers
  • Het benodigde online en offline materialen* aanbieden in één pakket

Ons doel

Zorgen voor een samenhang tussen tekstuele instructie, training en certificering. Zodat de organisatie kan focussen op de groei in productie en kwaliteit.

Geïnteresseerd in ons totale aanbod? Neem dan contact met ons op.

over Shinqa / Contact

Shinqa biedt optimalisatie en beheersing van hun kwaliteitssystemen.